• Hotline: 0933 57 04 57 - 0902 88 58 37
  • Email: sgvannam2019@gmail.com
  • Địa chỉ: 67 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông báo cập nhật phiên bản HTKK

Thông báo về việc Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) theo kiến trúc và công nghệ mới phiên bản 4.3.0
Ngày 07/02/2020
TỔNG CỤC THUẾ THÔNG BÁO 
 
V/v Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 và Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017
 
        Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.3.0 đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ theo Thông tư số 24/017/TT-BTC ngày 28/3/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp đồng thời nâng cấp một số nội dung phát sinh khi triển khai phiên bản 4.2.9, cụ thể như sau:
 
    1. Nâng cấp ứng dụng bổ sung mẫu biểu:
 
        Nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng lập Báo cáo tài chính theo Thông tư số 24/2017/TT-BTC và Thông tư số 107/2017/TT-BTC: Hỗ trợ nhập, xóa, sửa, in, nhập lại, kết xuất XML, kết xuất Excel, tải báo cáo từ XML, tra cứu hướng dẫn kê khai từng chỉ tiêu cho các bộ Báo cáo tài chính bao gồm:
 
            - Bộ Báo cáo tài chính đầy đủ (TT107/2017/TT-BTC)
 
            - Bộ Báo cáo tài chính đơn giản (TT107/2017/TT-BTC)
 
            - Bộ Báo cáo tài chính năm (TT24/2017/TT-BTC)
 
            - Bộ Báo cáo tài chính năm (TT24/2017/TT-BTC) (BCTHTC B01a – TT133/2016/TT-BTC)
 
            - Bộ Báo cáo tài chính năm (TT24/2017/TT-BTC) (BCTHTC B01b – TT133/2016/TT-BTC)
 
    2. Cập nhật một số nội dung phát sinh của ứng dụng HTKK 4.2.9
 
        2.1.  Cập nhật Tên cơ quan thuế
 
            -  Cập nhật  “CCT khu vực Hạ Long – Hoành Bồ” thành “Chi cục Thuế Thành phố Hạ Long”, cụ thể:
 
             +  Cập nhật Thành phố Hạ Long – CCT khu vực Hạ Long – Hoành Bồ thành  Thành phố Hạ Long - Chi cục Thuế Thành phố Hạ Long.
 
             + Cập nhật Huyện Hoành Bồ - Chi cục Thuế khu vực Hạ Long - Hoành Bồ thành Huyện Hoành Bồ - Chi cục Thuế Thành phố Hạ Long
 
        2.2.  Tờ khai Thuế tài nguyên (dành cho cơ sở sản xuất thủy điện) (03/TĐ-TAIN)
 
            -  Cập nhật chức năng in tờ khai: Hiển thị đủ MST của doanh nghiệp đối với trường hợp MST là 13 ký tự​
 
        Bắt đầu từ ngày 08/02/2020, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 4.3.0 thay cho các phiên bản trước đây.
 
        Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.
 
 
        Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân nộp thuế được gửi đến cơ quan Thuế theo các số điện thoại, hộp thư hỗ trợ NNT về ứng dụng HTKK do cơ quan Thuế cung cấp.
 
Tổng cục Thuế trân trọng thông  báo./.  
 
Gọi điện: 0933 57 04 57 - 0902 88 58 37
Zalo