• Hotline: 0933 57 04 57 - 0902 88 58 37
  • Email: sgvannam2019@gmail.com
  • Địa chỉ: 67 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thay đổi Tên công ty

Theo Điều 41 Nghị định 78/2015 NĐ-CP quy định việc thay đổi tên Công ty như sau: 1. Trường hợp đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy...

Thay đổi Địa chỉ trụ sở công ty

Theo Điều 40 Nghị định 78/2015 NĐ-CP quy định việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty như sau: 1. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục...

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Theo Điều 49 Nghị định 78/2015 NĐ-CP quy định: 1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng...

Thay đổi Vốn điều lệ

Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: 1. Công ty có thể tăng vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây: a) Tăng vốn...

Thay đổi Người đại diện PL – GĐ

1. Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH, Công ty Cổ phần bao gồm các giấy tờ sau: Theo Điều 43 Nghị định 78/2015 NĐ-CP quy định: a) Thông báo thay...

Thay đổi Thành viên – Cổ đông

Đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, Điều 45 Nghị định 78/2015 NĐ-CP quy định: 1. Trường hợp tiếp nhận thành viên mới, Công ty gửi Thông báo đến Phòng Đăng...

Thay đổi Người đứng đầu CN/ VPĐD

I. Thay đổi Người đứng đầu Chi nhánh Người đứng đầu chi nhánh là người đại diện cho chi nhánh đó,  nắm giữ vai trò quan trọng trong việc điều phối và tham gia...

Thay đổi Vốn cho thành viên Nước Ngoài

Theo điều Điều 25 Luật Đầu tư 2014: 1. Nhà đầu tư nước ngoài được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây: a) Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc...

Gọi điện: 0933 57 04 57 - 0902 88 58 37
Zalo