• Hotline: 0933 57 04 57 - 0902 88 58 37
  • Email: sgvannam2019@gmail.com
  • Địa chỉ: 67 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thành lập DNTN

Theo Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014:

a) Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

b) Doanh nghiệp tư nhân không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.

c) Mỗi cá nhân chỉ được quyền thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ doanh nghiệp tư nhân không được đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên Công ty Hợp danh.

d) Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong Công ty Hợp danh, Công ty TNHH hoặc Công ty Cổ phần.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cần có (Điều 20 Luật Doanh nghiệp 2014):

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT)  

2. Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân. (Quy định tại Điều 10 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP)

Nội dung giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2014):

1. Tên doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

3. Ngành, nghề kinh doanh.

4. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

6. Thông tin đăng ký thuế.

7. Số lượng lao động.

8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Để hiểu rõ hơn về mọi vấn đề doanh nghiệp, hãy chia sẻ mọi thắc mắc của bạn với chúng tôi,

CTY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ VÂN NAM xin được hỗ trợ tân tình:

Hotline tư vấn : 0933 57 04 57 – 0902 88 58 37

Gọi điện: 0933 57 04 57 - 0902 88 58 37
Zalo