• Hotline: 0933 57 04 57 - 0902 88 58 37
  • Email: sgvannam2019@gmail.com
  • Địa chỉ: 67 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thành lập DNTN

Theo Điều 183 Luật Doanh nghiệp 2014: a) Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi...

Thành lập Công ty TNHH

Đối với loại hình Công ty TNHH, theo quy định mới nhất hiện hành được chia làm hai loại đó là Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty TNHH một thành...

Thành lập công ty Cổ phần

Theo Điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014, Công ty Cổ phần là doanh nghiệp, trong đó: a) Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần; b) Cổ đông có thể là...

Thành lập Công ty có vốn nước ngoài

Trên đà phát triển của nền kinh tế thị trường, Việt Nam là một trong những quốc gia thu hút nguồn đầu tư nước ngoài lớn nhất thế giới. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, đến...

Thành lập Chi nhánh/ Kho - Cửa hàng/ VPĐD

I. Thành lập Chi nhánh Theo Khoản 1 Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014: Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh...

Gọi điện: 0933 57 04 57 - 0902 88 58 37
Zalo